Pareigybės

1. Direktorius* 
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams; 
3. Priešmokyklinio (ikimokyklinio) ugdymo mokytojas*
4. Priešmokyklinio (ikimokyklinio) ugdymo mokytojo padėjėjas; 
5. Meninio ir/ar neformaliojo ugdymo mokytojas*;
6. Vaikų dietistas;
7. Laisvalaikio pedagogas;
8. Suaugusiųjų neformalaus ugdymo kuratorius; 
9. Sekretorius;
10. Valgyklos vedėjas;
11. Virėjas (virtuvės darbininkas);
12. Darbininkas;
13. Kiemsargis;
14. Valytojas;
15. Kūrikas, katilinės operatorius (priimamas šildymo sezono metu).

 

* Finansuojama Mokinio krepšelio lėšomis, taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio finansavimo principus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.