Administracinė informacija

Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

kitos švietimo veiklos rūšys:

ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas, kodas 84.20;

kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;

spausdinimas ir įrašų laikmenų tiražavimas, kodas 18;

kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

meninė kūryba, kodas 90.03;

bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;

kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

sporto įrenginių, aikštynų nuoma, kodas 77.21.40;

nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10;

kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.