Veiklos sritys

Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

 Mokyklos-daugiafunkcio centro Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas, kodas 84.20;
 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;
 • spausdinimas ir įrašų laikmenų tiražavimas, kodas 18;
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
 • posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
 • meninė kūryba, kodas 90.03;
 • bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;
 • sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
 • sporto įrenginių, aikštynų nuoma, kodas 77.21.40;
 • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
 • kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.